SANALLAŞTIRMA

 

Sistem kontrol mekanizması gibi hareket eder; mevcut disk imajlarının sanal makinalarda (VMs) hazırlanmasına ve yönetilmesine izin verir.

HİZMET ALTYAPISI
 • Fiziksel Sanallastırma
 • Sunucu Sanallaştırması
 • Ağ Sanallaştırması
 • Depolama Sanallaştırması
 • CPU, Memory
 • Dağıtık ve Asenkron
 • Kanıtlanmış Mimari (Openstack)
 • Esnek ve Ölçeklenebilir
 • Hızlı ve Kesintisiz!
 • Yatayda Sınırsız Büyüme
 
SANAL VERİ MERKEZİ YÖNETİMİ
 • Bulut tarafında sağlanmak istenen tüm hizmetlerin (hesaplama,depolama,ağ,güvenlik vb.) tek bir ortamdan sunulmasıdır.
 • Açık Kaynak Kodlu Bulut
 • Marka ve Ürün Bağımlılığının Azaltılması
 • Düşük Maliyetli Ürün
 • Kurum ve Kuruluşlar için Özelleştirilmiş Hizmet
 • Yazılım Tabanlı Veri Merkezi
 • Ülkemizde Bulut Bilişim Altyapı Standartlarının Oluşturulmasına Katkı
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Tek portal, Tüm Hizmetler
 • İzlenebilir ve Otomatik Büyüyebilir Mimari